Zaznamenání kilometrů

    Nahrajte kilometry

    Vyplňte prosím vaše jméno, telefonní číslo uvedené jako variabilní symbol nebo přidělené startovní číslo pro správné přiřazení, napište počet kilometrů totožný s údaji na fotce a nahrajte fotku se záznamem kilometrů.