V roce 2023 jsme rozdali přes 12 tun krmení

Více než 12 tun krmení jsme letos spolu s vámi mohli přisypat do misek opuštěných zvířat. 

Během celého roku jsme měnili vaše nachozené kilometry na plné misky pro útulkáče. Celkem jste takto díky vám mohli před přes 12 tun krmení, které jsme rozdali mezi více než dvě desítky útulků, azylů a spolků.

Fotky z předání spolku Heart for Romanian dogs a azylu Hafanof.

Pokračujeme také v roce 2024 a budeme rádi, když budete i nadále spolu s námi měnit nachozené kilometry na plné misky.